Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

10 tháng 2 2020 10:57

câu hỏi

giải hệ bất phương trình x²+3x phần x²-1>0 x+2<0 x⁴+x²-2 > hoặc =0 x²-4x-5<0


0

1


Ý. Trần

13 tháng 2 2020 02:58

Chào em, Đối với những câu này em phải xem lại video các bài giảng xét dấu nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai nhé. Có các bước để giải các bpt này. Chúc em học tốt nhé, hãy thử xem lại video mà tập giải nhé có khó khăn gì thì hỏi tiếp em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

18

Được xác nhận