Square root
VBT
Calculator
magnet

Truc N

18 tháng 10 2022 13:17

câu hỏi

giải hộ ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 13:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 9</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>3x^2-1=0</p><p>=&gt;3x^2=1</p><p>=&gt;x^2=1/3</p><p>=&gt;x =√(1/3) hoặc x=-√(1/3)</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em,

Đây là câu hỏi thuộc toán 9

Lời giải chi tiết:

3x^2-1=0

=>3x^2=1

=>x^2=1/3

=>x =√(1/3) hoặc x=-√(1/3)

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)