Square root
VBT
Calculator
magnet

My N

29 tháng 10 2022 13:05

câu hỏi

giải hộ ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:56

Được xác nhận

<p>Chào em My N<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 chương Căn bậc hai<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em My N
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 chương Căn bậc hai
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: c) 5x+3⋅(10−x)+2x=46

0

Được xác nhận