Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà P

03 tháng 5 2023 09:35

câu hỏi

Giải giúp vs ạ, cảm ơn!

  • Giải giúp vs ạ, cảm ơn!
alt

15

2


Le T

05 tháng 5 2023 06:47

<p>:))</p><p>&nbsp;</p>

:))

 

alt

DO T

06 tháng 5 2023 14:38

<p>Bằng 12 nha</p>

Bằng 12 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận