Square root
VBT
Calculator
magnet

Hữu M

Yêu cầu 3 ngày trước

câu hỏi

giải giúp tuiiiiiiiiii

giải giúp tuiiiiiiiiii


39

4

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 3 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hữu M,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Lũy thừa của một số hữu tỉ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>3<sup>x-1</sup>=81</p><p>⇔ 3<sup>x-1</sup>=3<sup>4</sup></p><p>⇔ x-1=4</p><p>⇔ x=5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hữu M,

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Bài giải chi tiết:

3x-1=81

⇔ 3x-1=34

⇔ x-1=4

⇔ x=5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

Đã được trả lời 3 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hữu M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Lũy thừa của một số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>3<sup>x-1</sup>=81</p><p>&lt;=&gt;3<sup>x-1</sup>=3<sup>4</sup></p><p>&lt;=&gt;x-1=4</p><p>&lt;=&gt;x=5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hữu M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài giải chi tiết 

3x-1=81

<=>3x-1=34

<=>x-1=4

<=>x=5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

Phan M

Đã được trả lời 2 ngày trước

Hạ hámhwowixjwiocicusuxoowdidsoichcudisoscijdieos

Anh T

Đã được trả lời một ngày trước

lời giải nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận