Square root
VBT
Calculator
magnet

You F

10 tháng 1 2023 05:55

câu hỏi

Giải giúp tôi bài này

Giải giúp tôi bài này

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:44

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>You F</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:&nbsp;</p><p>(a) -&gt; 2</p><p>(b) -&gt; 3<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Thực hiện bài toán tìm x, em sẽ có được kết quả:</p><p>(a) -&gt; 2</p><p>(b) -&gt; 3<br>Kết luận: đáp án chính xác là</p><p>(a) -&gt; 2</p><p>(b) -&gt; 3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em You F
Đáp án cho câu hỏi của em là: 

(a) -> 2

(b) -> 3

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
Thực hiện bài toán tìm x, em sẽ có được kết quả:

(a) -> 2

(b) -> 3
Kết luận: đáp án chính xác là

(a) -> 2

(b) -> 3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận