Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

15 tháng 12 2022 14:24

câu hỏi

Giải giúp mk với

Giải giúp mk với

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 14:58

Được xác nhận

Chào em Trịnh T, Đây là dạng bài giải bất phương trình logarit Bài giải chi tiết: log3(2x-1)> -2 ⇔2x-1 >0 và 2x-1 >3-² ⇒ 2x> 10/9 ⇒ x> 5/9 Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|>1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận