Square root
VBT
Calculator
magnet

Zang Q

30 tháng 10 2022 12:25

câu hỏi

Giải giúp mik vs ạ

Giải giúp mik vs ạ

alt

5

1


Kim N

01 tháng 11 2022 13:57

<p>Câu b á b.khối lượng phân tử HNO3</p><p>1hidro+1nito+3 oxi</p><p>1+14+ (3.16)=63 đvC</p><p>khối lượng phân tử HNO3 trong 1mol</p><p>HNO3 có khối lượng 63đvC nên khối lượng /mol là 63g/mol= 63 amu</p>

Câu b á b.khối lượng phân tử HNO3

1hidro+1nito+3 oxi

1+14+ (3.16)=63 đvC

khối lượng phân tử HNO3 trong 1mol

HNO3 có khối lượng 63đvC nên khối lượng /mol là 63g/mol= 63 amu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận