Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt N

24 tháng 12 2022 13:37

câu hỏi

Giải giúp mình

Giải giúp mình

alt

3

1


Ciin C

24 tháng 12 2022 15:22

mình khó đọc quá!!😕

Ciin C

24 tháng 12 2022 15:25

chữ"khoảng"thì bạn lại viết là"khoảnh"🍌

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận