Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh V

28 tháng 10 2022 11:13

câu hỏi

Giải giúp mình với

alt

13

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 17:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh V<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Anh 9</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>If you lose your job, what will you do?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Em vui lòng ở mỗi post trên 1 forum chỉ chứa 1 câu hỏi.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh V,  

Đây là một bài tập thuộc Anh 9

Bài giải chi tiết:

If you lose your job, what will you do?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Em vui lòng ở mỗi post trên 1 forum chỉ chứa 1 câu hỏi.

Cảm ơn em.

Đ. Châu

31 tháng 10 2022 03:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh V,&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tập sử dụng từ cho sẵn để hoàn thành câu có nghĩa.&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>3. If you lose your job, what will you do?&nbsp;</p><p>4. In your opinion, is she a good teacher?</p><p>5. What time does the sun set today?</p><p>6. She will get the job, do you think?</p><p>7. &nbsp;Will David be at home this evening?</p><p>8. What will the weather be like tomorrow?</p><p>9. There's someone at the door, do you see it?</p><p>10. How does he get here?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p><br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Thanh V, 

Đây là dạng bài tập sử dụng từ cho sẵn để hoàn thành câu có nghĩa. 

Đáp án: 

3. If you lose your job, what will you do? 

4. In your opinion, is she a good teacher?

5. What time does the sun set today?

6. She will get the job, do you think?

7.  Will David be at home this evening?

8. What will the weather be like tomorrow?

9. There's someone at the door, do you see it?

10. How does he get here?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 


Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. I expected (invite) ______________ to the party, but I wasn't.

4

Được xác nhận