Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

17 tháng 2 2020 00:56

câu hỏi

giải giúp mình với: f(x)=(3x-1)(2x+3)x


2

1


Ý. Trần

17 tháng 2 2020 23:19

Chào em, Để giúp được thì em phải đặt câu hỏi rõ ràng hơn nhé. Ở đây cô nghĩ là xét dấu nên sẽ tl theo hướng đó. Bài này chỉ cần áp dụng lú thuyết trong video bài giảng xét dấu nhị thức bậc nhất là xong thôi. Cho từng biểu thức =0 giải tìm x Kẻ bảng xét dấu Kết luận nữa là xong. Chúc em học tốt nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận