Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

28 tháng 11 2022 08:08

câu hỏi

Giải giúp mình với ạ

Giải giúp mình với ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 11:06

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn M, Đáp án cho câu hỏi của em là: -123 Bài giải chi tiết: (-359) + 181 + (-123) +350 + (-172) = (181 + 350) - (359 +123 +172) = 531 - 654 = -123 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận