Square root
VBT
Calculator
magnet

Ny T

08 tháng 2 2023 13:30

câu hỏi

Giải giúp mình với ạ

Giải giúp mình với ạ 

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 2 2023 12:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần các quy luật di truyền</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ở ý a), Bố mẹ lông mi dài sinh ra con lông mi ngắn, gen trội không hoàn toàn nên KG của bố mẹ là Aa - Aa. Trong đó AA, Aa: lông mi dài, aa: lông mi ngắn</p><p>Ở ý b) Mẹ lông mi ngắn sinh ra con gái lông mi dài =&gt; Mẹ phải là aa, bố là AA cho giao tử A, con gái có KG Aa lông mi dài</p><p>c) XS sinh con có lông mi ngắn: 1/4.1/2 = 1/8</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần các quy luật di truyền

Bài giải chi tiết:

Ở ý a), Bố mẹ lông mi dài sinh ra con lông mi ngắn, gen trội không hoàn toàn nên KG của bố mẹ là Aa - Aa. Trong đó AA, Aa: lông mi dài, aa: lông mi ngắn

Ở ý b) Mẹ lông mi ngắn sinh ra con gái lông mi dài => Mẹ phải là aa, bố là AA cho giao tử A, con gái có KG Aa lông mi dài

c) XS sinh con có lông mi ngắn: 1/4.1/2 = 1/8

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận