Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

26 tháng 11 2022 13:45

câu hỏi

Giải giúp mình với -(455)-(-796)-835-(-44)

Giải giúp mình với -(455)-(-796)-835-(-44)

 

 

alt

17

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 14:17

Được xác nhận

Xin chào em Thu H, Đáp án cho câu hỏi của em là: -450 Bài giải chi tiết: -(455)-(-796)-835-(-44) = -455 +796 -835 +44 = (796+44) - (455+835) = 840 - 1290 = -450 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hà H

27 tháng 11 2022 01:27

<p>(-455)-(-796)-835-(-44)=-450</p>

(-455)-(-796)-835-(-44)=-450

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận