Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

02 tháng 10 2022 16:45

câu hỏi

giải giúp mình nha

giải giúp mình nha

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 03:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a. Trong tam giác đều đường cao cũng là đường trung tuyến nen:</p><p>M;N lần lượt là trung điểm của AC và AB</p><p>=&gt; AM là dường trung bình của tam giác ABC</p><p>=&gt;AM//BC hay MNBC là hình thang &nbsp;(1)</p><p>Do AB là tam giác đều nên BN=CM &nbsp;(2)</p><p>TỪ (1) và (2) suy ra MNBC LÀ HÌNH THANG CÂN ( đpcm)</p><p>b. &nbsp;</p><p>Do tam giác ABC dều nên AB=BC=AC=18:3=6 cm</p><p>=&gt; MB=1/2AB=1/2.6=3 cm&nbsp;</p><p>NC=1/2AC=1/2.6=3 cm</p><p>Có MN//BC =&gt; MN/BC=AM/AB=1/2</p><p>=&gt; MN=1/2BC=1/2.6=3 cm</p><p>CHU VI HÌNH THANG LÀ:</p><p>BM+MN+NC+BC=3+3+3+6=15 (cm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a. Trong tam giác đều đường cao cũng là đường trung tuyến nen:

M;N lần lượt là trung điểm của AC và AB

=> AM là dường trung bình của tam giác ABC

=>AM//BC hay MNBC là hình thang  (1)

Do AB là tam giác đều nên BN=CM  (2)

TỪ (1) và (2) suy ra MNBC LÀ HÌNH THANG CÂN ( đpcm)

b.  

Do tam giác ABC dều nên AB=BC=AC=18:3=6 cm

=> MB=1/2AB=1/2.6=3 cm 

NC=1/2AC=1/2.6=3 cm

Có MN//BC => MN/BC=AM/AB=1/2

=> MN=1/2BC=1/2.6=3 cm

CHU VI HÌNH THANG LÀ:

BM+MN+NC+BC=3+3+3+6=15 (cm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận