Square root
VBT
Calculator
magnet

Ninh B

30 tháng 10 2022 21:12

câu hỏi

giải giúp mình nhé

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:00

Được xác nhận

<p>Xin chào Ninh B.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>giả sử aabb = n<sup>2</sup><br>&lt;=&gt;a . 10<sup>3</sup>+ a .10<sup>2</sup>+b.10+b = n<sup>2</sup><br>&lt;=&gt;11(100a+b)= n<sup>2</sup><br>=&gt;n<sup>2</sup> chia hết cho 11<br>=&gt;n chia hết cho 11<br>do&nbsp;n<sup>2</sup> có 4 chữ số nên<br>32 &lt; n &lt;100<br>=&gt;n = 33 , n = 44 , n = 55 ,...n = 99<br>thử vào thì n = 88 là thỏa mãn<br>vậy số đó là 7744</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ninh B.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

giả sử aabb = n2
<=>a . 103+ a .102+b.10+b = n2
<=>11(100a+b)= n2
=>n2 chia hết cho 11
=>n chia hết cho 11
do n2 có 4 chữ số nên
32 < n <100
=>n = 33 , n = 44 , n = 55 ,...n = 99
thử vào thì n = 88 là thỏa mãn
vậy số đó là 7744

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3)-(x-5)=(+2)-(x-1).

3

Được xác nhận