Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

20 tháng 10 2022 12:49

câu hỏi

giải giúp mình đi kiến ơiiiiiiiii

alt

10

1


Nguyễn T

23 tháng 10 2022 23:07

mình giải 1 câu, câu sau bạn tự giải nhé 3 1/10=3+0,1=3,1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)