Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng V

23 tháng 12 2022 03:35

câu hỏi

Giải giúp mình dới ạ

Giải giúp mình dới ạ

alt

9

2


Nhi N

23 tháng 12 2022 03:49

<p>ngu như bò rx mà ko bt</p>

ngu như bò rx mà ko bt

Huỳnh L

23 tháng 12 2022 09:03

<p>câu D nhá</p>

câu D nhá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Địa lý

13

Lihat jawaban (1)

Câu 9: Cho tâp hop A=(−∞;−3)∪[−1;4),B=[−5;0). Khi đó A∩B là:

11

Được xác nhận