Square root
VBT
Calculator
magnet

Quyền D

16 tháng 10 2022 03:14

câu hỏi

giải giúp mình bài nay

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 04:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quyền D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>1170:(x–13)=339–3.10<sup>2</sup></p><p>1170:(x–13)=339–3.100</p><p>1170:(x–13)=339–100</p><p>1170:(x–13)=39</p><p>x–13=1170:39</p><p>x–13=30</p><p>x=30+13</p><p>x=43</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Quyền D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau: 

1170:(x–13)=339–3.102

1170:(x–13)=339–3.100

1170:(x–13)=339–100

1170:(x–13)=39

x–13=1170:39

x–13=30

x=30+13

x=43

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận