Square root
VBT
Calculator
magnet

Thóc N

10 tháng 10 2022 04:55

câu hỏi

Giải giúp em với ak .Em cảm ơn 🥰

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 06:55

Được xác nhận

<p>Chào em Thóc N,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>Cùng hướng:&nbsp;</p><p>-vecto AB, vecto AC, vecto BC</p><p>-vecto BA, vecto CA, vecto CB</p><p>Ngược hướng &nbsp;</p><p>-vecto AB, vecto AC, vecto BC ngược hướng với vecto BA, vecto CA, vecto CB</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Thóc N, 

Đây là câu hỏi thuộc toán 

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

Cùng hướng: 

-vecto AB, vecto AC, vecto BC

-vecto BA, vecto CA, vecto CB

Ngược hướng  

-vecto AB, vecto AC, vecto BC ngược hướng với vecto BA, vecto CA, vecto CB

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận