Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy C

04 tháng 10 2022 14:14

câu hỏi

giải giúp em với ạ

alt

2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Dũng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Hình thang</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Ta thấy I là trung điểm AD, K là trung điểm BC nên IK là đường trung bình của hình thang ABCD</p><p>Khi đó:</p><p>IK=(AB+CD):2⇒CD=2IK–AB=2.5–2=8 (cm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Dũng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài Hình thang

Lời giải chi tiết như sau:

Ta thấy I là trung điểm AD, K là trung điểm BC nên IK là đường trung bình của hình thang ABCD

Khi đó:

IK=(AB+CD):2⇒CD=2IK–AB=2.5–2=8 (cm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Dũng D</p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8, bài đường trung bình trong tam giác, hình thang</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>Xét tứ giác ABCD ta có AB//CD (gt)<br>=&gt; &nbsp;tứ giác ABCD là hình thang<br>Xét hình thang ABCD</p><p>ta có I là trung điểm AD (IA=ID; I∈AD)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;K là trung điểm BC (KB=KC; K∈BC)</p><p>=&gt; IK là đường trung bình hình thang ABCD</p><p>=&gt; IK=1/2.(AB+CD)</p><p>=&gt; 5=1/2(2+CD)</p><p>=&gt;10=2+CD</p><p>=&gt; CD=10-2=8 cm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Dũng D

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8, bài đường trung bình trong tam giác, hình thang

Bài giải chi tiết :  
Xét tứ giác ABCD ta có AB//CD (gt)
=>  tứ giác ABCD là hình thang
Xét hình thang ABCD

ta có I là trung điểm AD (IA=ID; I∈AD)

           K là trung điểm BC (KB=KC; K∈BC)

=> IK là đường trung bình hình thang ABCD

=> IK=1/2.(AB+CD)

=> 5=1/2(2+CD)

=>10=2+CD

=> CD=10-2=8 cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận