Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ X

24 tháng 10 2022 13:47

câu hỏi

Giải giúp em với ạ

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 01:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ X,<br>Đây là một bài thuộc Hóa học 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn C.<br>2NaOH + SO<sub>2</sub> → Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O</p><p>2NaOH + CO<sub>2</sub>→ Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O</p><p>3NaOH + P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> → Na<sub>3</sub>PO4↓ + 3H<sub>2</sub>O</p><p>SO<sub>3</sub> + 2NaOH → Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đỗ X,
Đây là một bài thuộc Hóa học 8.
Bài giải chi tiết:

Chọn C.
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

3NaOH + P2O5 → Na3PO4↓ + 3H2O

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)