Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 10 2022 02:50

câu hỏi

giải giúp e vs ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 03:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài Lăng trụ đứng tam giác</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Hình có 6 đỉnh: A, B, C, N, M, P</p><p>Hình có 3 cạnh bên: AM, BN, CP</p><p>Hình có 6 cạnh đáy: AB, BC, CA, MN, NP, PM</p><p>Hình có 3 mặt bên: ABNM, CAMP, BCPN</p><p>Hình có 2 mặt đáy: ABC, MNP</p><p>Lưu ý: Hình ảnh hơi mờ, nhờ em chú ý lần tới chụp rõ hơn nhé.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài Lăng trụ đứng tam giác

Lời giải chi tiết như sau:

Hình có 6 đỉnh: A, B, C, N, M, P

Hình có 3 cạnh bên: AM, BN, CP

Hình có 6 cạnh đáy: AB, BC, CA, MN, NP, PM

Hình có 3 mặt bên: ABNM, CAMP, BCPN

Hình có 2 mặt đáy: ABC, MNP

Lưu ý: Hình ảnh hơi mờ, nhờ em chú ý lần tới chụp rõ hơn nhé.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận