Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

01 tháng 11 2022 15:17

câu hỏi

giải giúp e vs ạ😥

alt
alt
alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 12:24

Được xác nhận

-5 + 3/5 = -22/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận