Square root
VBT
Calculator
magnet

Anhss C

06 tháng 9 2022 15:45

câu hỏi

giải giúp e với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 01:53

Được xác nhận

<p>Chào em,&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tập thuộc phần kim loại phản ứng với acid.&nbsp;</p><p>___________</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Bài 7: &nbsp;Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2</p><p>n(Zn)=6,5/65=0,1 (mol)&nbsp;</p><p>n(H2SO4)=n(ZnSO4)=n(H2)=n(Zn)=0,1 (mol)</p><p>Khối lượng chất tan của H2SO4: m(ctH2SO4)= 0,1.98=9,8</p><p>Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng: m(ddH2SO4)=9,8.100%/4,9%=200(g)</p><p>Khối lượng dung dịch sau phản ứng:</p><p>m(dd sau pu)= m(Zn) + m(dd H2SO4) - m(H2)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 6,5+200.0,1.2=206,3 (g)&nbsp;</p><p>m(ZnSO4)=0,1.161=16,1 (g)</p><p>C%(dd thu)=16,1/206,3.100%=7,804%</p><p>_________________</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Chào em, 

Đây là dạng bài tập thuộc phần kim loại phản ứng với acid. 

___________

Bài giải chi tiết: 

Bài 7:  Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

n(Zn)=6,5/65=0,1 (mol) 

n(H2SO4)=n(ZnSO4)=n(H2)=n(Zn)=0,1 (mol)

Khối lượng chất tan của H2SO4: m(ctH2SO4)= 0,1.98=9,8

Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng: m(ddH2SO4)=9,8.100%/4,9%=200(g)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

m(dd sau pu)= m(Zn) + m(dd H2SO4) - m(H2)

                           = 6,5+200.0,1.2=206,3 (g) 

m(ZnSO4)=0,1.161=16,1 (g)

C%(dd thu)=16,1/206,3.100%=7,804%

_________________

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

3

Được xác nhận