Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang M

20 tháng 9 2022 12:12

câu hỏi

giải giúp ạ


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 12:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang M,</p><p>Đây là một bài tập môn Toán, bài Phép cộng và phép trừ phân số.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-5/12 + 1 5/18 - 2.25</p><p>= -5/12 + 23/18 - 9/4</p><p>= -15/36 + 46/36 - 81/36</p><p><strong>= -25/18</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang M,

Đây là một bài tập môn Toán, bài Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài giải chi tiết:

-5/12 + 1 5/18 - 2.25

= -5/12 + 23/18 - 9/4

= -15/36 + 46/36 - 81/36

= -25/18

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 34. Cho hàm số y=f(x)=x^(3)+bx^(2)+cx+d có bảng biến thiên như hình vẽ: Đồ thị hàm số g(x)=(x^(2)−2x)/(f^(2)(x)−5f(x)+21/4) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

5

Được xác nhận