Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang M

20 tháng 9 2022 11:53

câu hỏi

giải giúp ạ


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 13:29

Được xác nhận

<p>Xin chào Trang M.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương phân số.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Trang M.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương phân số.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

6

Được xác nhận