Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

28 tháng 9 2022 11:45

câu hỏi

giải giùm em bài toán này ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

28 tháng 9 2022 15:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngọc T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p><strong>Khai triển biểu thức:</strong><br>a) (2x-y)<sup>3</sup>=8x<sup>3</sup>-12x<sup>2</sup>y+6xy<sup>2</sup>-y<sup>3</sup></p><p>b) (m+n)<sup>2</sup>=m<sup>2</sup>+2mn+n<sup>2</sup></p><p><strong>Phân tích đa thức thành nhân tử:</strong></p><p>a) 5x<sup>2</sup>+15x=5x(x+3)</p><p>b) 2z<sup>2</sup>+4zx+2x<sup>2</sup>-2y<sup>2</sup>=2[(z<sup>2</sup>+2zx+x<sup>2</sup>)-y<sup>2</sup> ]</p><p>=2[(z+x)<sup>2</sup>-y<sup>2</sup>]</p><p>=2(z+x-y)(z+x+y)</p><p><strong>Tìm x:</strong></p><p>a) x<sup>2</sup>-64=0</p><p>&lt;=&gt; x<sup>2</sup>=64</p><p>&lt;=&gt; x=±8</p><p>Vậy x=±8</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngọc T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Đa thức, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết : 

Khai triển biểu thức:
a) (2x-y)3=8x3-12x2y+6xy2-y3

b) (m+n)2=m2+2mn+n2

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 5x2+15x=5x(x+3)

b) 2z2+4zx+2x2-2y2=2[(z2+2zx+x2)-y2 ]

=2[(z+x)2-y2]

=2(z+x-y)(z+x+y)

Tìm x:

a) x2-64=0

<=> x2=64

<=> x=±8

Vậy x=±8

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận