Square root
VBT
Calculator
magnet

Senorita F

01 tháng 7 2023 08:18

câu hỏi

Giải chi tiết

Giải chi tiết 

alt

2

1


Triệu H

01 tháng 7 2023 10:42

<p>Đây nhé</p>

Đây nhé

alt

Senorita F

01 tháng 7 2023 10:46

cảm ơn nh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận