Square root
VBT
Calculator
magnet

Senorita F

30 tháng 9 2022 16:02

câu hỏi

Giải chi tiết

alt

0

1

Được xác nhận

H. Hoàng

26 tháng 10 2022 07:54

Được xác nhận

Xin chào em Senorita F, Đây là một bài tập thuộc Chương Điện tích. Điện trường, bài Điện thế. Hiệu điện thế Bài giải chi tiết: Hiệu điện thế cực đại: Umax = E.d=3.10^6.1.10^-3=3.10^3 (V) Điện tích cực đại của tụ là: Qmax= Umax.C=(2.10^-6).(3.10^3)=6.10^-3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với

0

Được xác nhận

Bài 10: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Tính cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) .

14

Lihat jawaban (1)