Square root
VBT
Calculator
magnet

Nom N

24 tháng 12 2022 11:49

câu hỏi

giải chi tiết giúp em với

giải chi tiết giúp em với 

alt

7

1


Dung N

05 tháng 3 2023 05:31

<p><strong>ĐÂY NHA</strong></p>

ĐÂY NHA

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận