Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 12:53

câu hỏi

giải chi tiết giúp em sắp thi r

alt

6

2


Mfkdjwadskdasj M

24 tháng 10 2022 13:08

<p>cxcdcfxc</p>

cxcdcfxc

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:54

<p>Xin chào em Nguyenquocan N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài 5:</p><p>1) x<sup>2</sup>-8x+20 = (x<sup>2</sup>-8x+16)+4 = (x-4)<sup>2</sup>+4≥4 với mọi x (ĐPCM)</p><p>2) x<sup>2</sup>-2x+y<sup>2</sup>+4y+6&nbsp;</p><p>= (x<sup>2</sup>-2x+1)+(y<sup>2</sup>+4y+4)+1 = (x-1)<sup>2</sup>+(y+2)<sup>2</sup>+1≥1 với mọi x (ĐPCM)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

Bài 5:

1) x2-8x+20 = (x2-8x+16)+4 = (x-4)2+4≥4 với mọi x (ĐPCM)

2) x2-2x+y2+4y+6 

= (x2-2x+1)+(y2+4y+4)+1 = (x-1)2+(y+2)2+1≥1 với mọi x (ĐPCM)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)