Square root
VBT
Calculator
magnet

Senorita F

03 tháng 7 2023 02:53

câu hỏi

Giải chi tiết câu 147

Giải chi tiết câu 147

alt

1

1


Nguyễn P

08 tháng 7 2023 16:25

<h1>Chúc cậu học tốt</h1>

Chúc cậu học tốt

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số phần tử của các tập hợp sau đây: C={1:4;7:10;…;25}

1

Được xác nhận

trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm I(2;1) và AC=2BD. Điểm M(0;1/3) thuộc đường thẳng AB, điểm N(0;7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ đỉnh B biết B có hoành độ dương.

12

Lihat jawaban (1)