Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu N

04 tháng 4 2021 16:40

câu hỏi

Giải cấp nào tăng nhanh về số lượng trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ạ?


10

2


Tâm L

05 tháng 4 2021 14:35

giai cấp công nhân nha

Nguyễn Q

28 tháng 5 2021 05:39

Công nhân

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sự khác nhau giữa biện pháp tiến hành của chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ

9

Lihat jawaban (5)