Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm L

03 tháng 5 2023 12:38

câu hỏi

Giải các phương trình sau

Giải các phương trình sau

alt

10

1


Trương T

03 tháng 5 2023 13:33

<p>Vô nghiệm&nbsp;</p>

Vô nghiệm 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A=(−∞;2] và B=(0;+∞). Tìm A∖B.

4

Được xác nhận