Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 9 2022 04:55

câu hỏi

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax+b=0 : 3x−2=2x−3


4

3

Được xác nhận

R. Roboteacher117

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 05:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán,khối 6, chương Số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>3x−2=2x−3</p><p>&lt;=&gt; 3x-2x=-3+2</p><p>&lt;=&gt; x=-1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán,khối 6, chương Số nguyên

Bài giải chi tiết: 

3x−2=2x−3

<=> 3x-2x=-3+2

<=> x=-1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 05:10

Được xác nhận

<p>Xin chào Kiên N,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Chương Tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>3x−2=2x−3</p><p>&lt;=&gt; 3x-2x=-1</p><p>&lt;=&gt; x=-1</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Kiên N,

Đây là câu hỏi thuộc Chương Tập hợp

Lời giải chi tiết:

3x−2=2x−3

<=> 3x-2x=-1

<=> x=-1

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Mai T

22 tháng 10 2022 13:07

3x-2=2x-3 3x-2x=-3+2 x=-1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

11

Được xác nhận