Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

23 tháng 8 2022 09:15

câu hỏi

Giải các phương trình sau a). sin(2x−π/4)=1/2


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 12:24

Được xác nhận

Xin chào em Kiên N Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận