Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

07 tháng 10 2022 03:19

câu hỏi

Giải các phương trình sau: 3sinx+6=0


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 06:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài phương trình lượng giác</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; 3sinx+6=0</p><p>⇔sinx &nbsp; &nbsp; &nbsp; =–2 (Vô lý)</p><p>Vậy phương trình vô nghiệm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài phương trình lượng giác

Lời giải chi tiết như sau:

    3sinx+6=0

⇔sinx       =–2 (Vô lý)

Vậy phương trình vô nghiệm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)