Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 10 2022 08:02

câu hỏi

Giải các phương trình sau: 2x−6=0


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn ,Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải<br>Bài giải chi tiết:2x−6=0&lt;=&gt;x=3</p><p>Vậy pt có nghiệm x=3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn ,Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài giải chi tiết:2x−6=0<=>x=3

Vậy pt có nghiệm x=3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N,</p><p>Đây là bài tập thuộc chương Số nguyên</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>2x−6=0</p><p>&lt;=&gt; 2x=6</p><p>&lt;=&gt;x=3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N,

Đây là bài tập thuộc chương Số nguyên

Bài giải chi tiết:

2x−6=0

<=> 2x=6

<=>x=3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận