Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

23 tháng 8 2022 08:49

câu hỏi

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số: (x−3)(x+3)<x(x+2)+3

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 10:02

Được xác nhận

Xin chào em Tú N Đây là một bài tập thuộc Chương phân số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)