Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

08 tháng 9 2022 06:58

câu hỏi

Giải các bất phương trình sau rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số: x−3<−5x+4


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 07:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10</p><p>Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10

Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 14:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương số nguyên<br>Bài giải chi tiết:</p><p>x−3&lt;−5x+4</p><p>&lt;=&gt; 6x&lt;7</p><p>&lt;=&gt; x&lt;7/6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Tú N
Đây là một bài tập thuộc Chương số nguyên
Bài giải chi tiết:

x−3<−5x+4

<=> 6x<7

<=> x<7/6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử trong tập hợp. C={x∈N : x&lt;7}

2

Được xác nhận