Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

07 tháng 9 2022 06:47

câu hỏi

Giải các bất phương trình sau: 4x(x−4)−3x+5−(2x−3)^(2)>0


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 08:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Bất phương trình</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>4x(x−4)−3x+5−(2x−3)^(2)&gt;0</p><p>&lt;=&gt;4x<sup>2</sup>-16x-3x+5-4x<sup>2</sup>+12x-9&gt;0</p><p>&lt;=&gt;-7x-4&gt;0</p><p>&lt;=&gt;-7x&gt;4</p><p>&lt;=&gt;x&lt;-4/7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Bất phương trình

Bài giải chi tiết 

4x(x−4)−3x+5−(2x−3)^(2)>0

<=>4x2-16x-3x+5-4x2+12x-9>0

<=>-7x-4>0

<=>-7x>4

<=>x<-4/7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận