Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 9 2022 04:55

câu hỏi

Giải các bất phương trình sau: 3(4x+1)−2(5x+2)>8x−2


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 14:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 10 bài Bất phương trình<br>Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3(4x+1)−2(5x+2)&gt;8x−2</p><p>⇔12x−10x−4&gt;8x−2</p><p>⇔2x−4&gt;8x−2</p><p>⇔2x−8x&gt;−2+4</p><p>⇔−6x&gt;2</p><p>⇔x&lt;−1/3</p><p>Vậy bất phương trình có tập nghiệm S=(–∞;–1/3)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 10 bài Bất phương trình
Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:

     3(4x+1)−2(5x+2)>8x−2

⇔12x−10x−4>8x−2

⇔2x−4>8x−2

⇔2x−8x>−2+4

⇔−6x>2

⇔x<−1/3

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S=(–∞;–1/3)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận