Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

14 tháng 8 2022 11:22

câu hỏi

Giải các bất phương trình : e) 1/3x^(2)−3x+6<0

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 10:13

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 3<x<6 Đây là một bài tập thuộc môn toán khối 10 Chương IV, bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình 1 ẩn Bài giải chi tiết: được đính kèm ở hình bên dưới Kết luận: đáp án chính xác là 3<x<6 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận