Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 8 2022 03:00

câu hỏi

Giải các bất phương trình : a) 2x^(2)−7x−15≥0;

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 14:15

Được xác nhận

Chào em Tú N, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Chương 4, Bài 3, phần đại số. Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -> Because....

5

Được xác nhận