Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

11 tháng 1 2020 15:09

câu hỏi

giải bất phương trình x mũ 4 +2x-5 > 2x-1 bằng phương pháp xét dấu nhị thức lớp 10


0

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 07:06

Chào em, dạng bài này thuộc về kiến thức "Áp dụng xét dấu nhị thức bậc nhất vào giải bất pt", em có thể xem lại video và làm thêm các bài tập ở phần kiến thức này để hiểu rõ hơn nhé. x^4+2x-5>2x-1 <=> x^4+2x-5-2x+1>0 <=>x^4-4>0 <=> (x^2-2)(x^2+2)>0 (Áp dụng hằng đẳng thức A^2-B^2 ở vế trái) <=> x^2-2>0 (vì x^2+2>0) (chia 2 vế cho x^2+2 >0 nên bpt không đổi chiều) <=> (x-căn2)(x+căn2)>0 Lập bảng xét dấu nhị thức, ta được kết quả x <-căn 2 hoặc x>căn2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

18

Được xác nhận