Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

11 tháng 1 2020 15:12

câu hỏi

giải bất phương trình x+ căn x+2 < hoặc = 2+ căn x+2 bằng phương pháp xét dấu nhị thức lớp 10


0

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 06:54

Chào em, Ở đây, cô tạm hiểu đề bài là giải bpt "x+căn (x+2)<=2+căn(x+2)”. Có thể xem lại video áp dụng xét dấu nhị thức bậc nhất vào giải bpt để hiểu rõ hơn phương pháp làm bài dạng này em nhé. điều kiện: x+2>=0 <=> x>=-2 bpt <=> x<=2 (rút gọn căn (x+2) ở hai vế) Kết hợp điều kiện, ta có nghiệm của bpt là x thuộc [-2;2].

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho ba số a,b,c thỏa mã̃n −1≤a≤1;−1≤b≤1;−1≤c≤1 và a+b+c=0. Chừng minh rằng a^(2)+b^(7)+c^(20m2)≤2.

1

Được xác nhận

cho mình hỏi là Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

9

Lihat jawaban (2)