Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

11 tháng 1 2020 15:29

câu hỏi

giải bất phương trình giá trị tuyệt đối của x+1 - 1/x bình+x+1 bằng phương pháp xét dấu nhị thức lớp 10


1

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 05:02

Chào em, Em có thể dùng thêm dấu ngoặc đơn () để phủ đúng phần nào nằm trong dấu giá trị tuyệt đối, phần nào nằm ở mẫu để đề bài chuẩn hơn em nhé. (Chẳng hạn: giá trị tuyệt đối (x+1) -1/(x^2+x)+1...) Theo cách em gõ ở đề thì có thể có nhiều cách hiểu, nên em gõ rõ hơn để Thầy/Cô có đề chính xác, dễ dàng hỗ trợ em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 7: Cho _(0)^(π/2) f(x)dx=5. Giá trị của I=_(0)^(π/2) [f(x)+2sinx]dx là bao nhiêu?

3

Được xác nhận