Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

01 tháng 4 2022 15:32

câu hỏi

giải bất phương trình 2x-4 lớn hơn hoặc bằng 0


16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 14:26

Được xác nhận

Xin chào em Bi M Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8 Bài giải chi tiết : 2x-4 ≥0 => 2x≥4 => x≥2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

Đinh B

02 tháng 4 2022 07:23

X lớn hơn hoặc bằng 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)