Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc Đ

02 tháng 3 2023 13:13

câu hỏi

giải bài toán bằng cách lập phương trình : Trên quãng đường AB dài 156km ,một người đi xe máy từ A và một người đi xe đạp từ B .Hai xe xuất phát cùng một lúc và sau 3 giờ thì gặp nhau, biết rằng vận tốc xe máy lớn hơn vận tốc xe đạp là 28km/h .Tính vận tốc mỗi xe

giải bài toán bằng cách lập phương trình : Trên quãng đường AB dài 156km ,một người đi xe máy từ A và một người đi xe đạp từ B .Hai xe xuất phát cùng một lúc và sau 3 giờ thì gặp nhau, biết rằng vận tốc xe máy lớn hơn vận tốc xe đạp là 28km/h .Tính vận tốc mỗi xe

 


8

2


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

02 tháng 3 2023 13:32

<p>Chào em Phúc Đ,</p><p>Đây là dạng bài đặt ẩn để giải phương trình.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi vận tốc xe máy là x (km/h)</p><p>Vận tốc xe đạp là y (km/h)</p><p>&nbsp;</p><p>Theo đề, ta có:</p><p>x-y =28&nbsp;</p><p>3x +3y = 156</p><p>=&gt; x=40 và y= 12</p><p>Vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc xe đạp là 12 km/h</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phúc Đ,

Đây là dạng bài đặt ẩn để giải phương trình.

 

Bài giải chi tiết:

Gọi vận tốc xe máy là x (km/h)

Vận tốc xe đạp là y (km/h)

 

Theo đề, ta có:

x-y =28 

3x +3y = 156

=> x=40 và y= 12

Vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc xe đạp là 12 km/h

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Susumi S

02 tháng 3 2023 14:20

<p>Gọi vận tốc xe máy là x (km/h)</p><p>Vận tốc xe đạp là y (km/h)</p><p>&nbsp;</p><p>Theo đề, ta có:</p><p>x-y =28&nbsp;</p><p>3x +3y = 156</p><p>=&gt; x=40 và y= 12</p><p>Vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc xe đạp là 12 km/h</p>

Gọi vận tốc xe máy là x (km/h)

Vận tốc xe đạp là y (km/h)

 

Theo đề, ta có:

x-y =28 

3x +3y = 156

=> x=40 và y= 12

Vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h, vận tốc xe đạp là 12 km/h

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a)

4

Được xác nhận